Precision Feeders – Gravimetrisch

Daar waar de Precision feeders volumetrisch al zeer nauwkeurig doseren kan dit nog verbeterd worden door het toevoegen van de gravimetrische besturing. Hierdoor is een effectieve controle mogelijk van de gedoseerde stroom en het continu bijsturen van het debiet.

Bij de gravimetrische dosering gebruikt het volgende principe: Het doseertoestel wordt voorzien van een buffer en dit geheel wordt op (standaard) weegcellen geplaatst. Bij de dosering wordt continu de gewichtsafname per tijdseenheid gecontroleerd welke omgezet wordt naar
het actuele debiet. Dit wordt vergeleken met het gewenste debiet en indien nodig wordt de motorsnelheid bijgesteld. Wanneer de hopper een instelbaar minimum niveau bereikt wordt het toestel manueel of automatisch bijgevuld. Tijdens dit bijvullen loopt de dosering volumetrisch
verder en na het bijvullen wacht de besturing even totdat er opnieuw een continue gewichtsafname is om de regeling dan opnieuw op te starten.

De Precision gravimetrische dosering gebruikt standaard weegcellen en een standaard Siemens PLC. Hierdoor zijn geen dure wisselstukken nodig en kunnen we de continuïteit van deze wisselstukken blijven garanderen. Bovendien wordt standaard een Profinet aansluiting voorzien waardoor eenvoudige integratie in de centrale besturing mogelijk is. Optioneel kunnen ook andere koppelingen voorzien worden.

  • Zeer betrouwbare dosering door het ‘lossin-weight’ principe die continu gewichtsverlies meet. Hierdoor hebben wijzigingen in bv. tarra geen invloed op de nauwkeurigheid want er wordt met relatieve metingen gewerkt (gewichtsverlies).
  • Eenvoudige standaard componenten voorzien van speciale software, ontwikkeld op basis van een jarenlange ervaring.
  • Perfect integreerbaar in centrale besturingen, dus geen black-box systeem.
  • Zeer nauwkeurige doseringen, ook voor minder goed lopende producten.
  • Weinig onderhoud.
  • Lange levensduur.
  • Geen blackbox besturing maar een open systeem perfect integreerbaar in de besturing van de productielijn.

De PCF feeder is een universeel toestel inzetbaar in nagenoeg alle industriën : chemie, voeding, mineralen etc.